Čo ponúkame

Opatrovateľkám, ktoré  majú prax a platné živnostenské oprávnenie v Rakúsku ponúkame spoluprácu po overení ich kvalifikácie a doručení potrebných dokumentov. V takýchto prípadoch zabezpečíme preloženie živnosti podľa aktuálneho miesta výkonu opatrovateľskej činnosti a túto skutočnosť ohlásime príslušným úradom.

Opatrovateľky/opatrovatelia, ktorí doposiaľ nevykonávali opatrovateľskú činnosť v Rakúsku, najskôr absolvujú pohovor v nemeckom jazyku s cieľom overiť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, čo je jedna zo základných požiadaviek aké sú na opatrovateľku/opatrovateľa kladené. Pohovor prebieha formou telefonátu pričom dôraz sa kladie na bežnú komunikáciu s klientom, prípadne na opatrovateľské činnosti. Po úspešnom absolvovaní vstupného pohovoru overíme Vami doručené dokumenty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prijímacieho procesu. Čím skôr nám zašlete všetky potrebné dokumenty (aj úradné preklady do NJ), tým skôr Vám môžeme ponúknuť pracovné miesto. Usilujeme sa, aby celý proces prebehol v čo najkratšom čase. Pri nástupe ku konkrétnemu pacientovi Vás bezplatne prihlásime na pobyt, zabezpečíme založenie živnostenského oprávnenia a oznámime výkon podnikateľskej činnosti príslušným rakúskym orgánom.

V rámci našej aktívnej podpory a pomoci smerom k opatrovateľkám, ktoré s nami spolupracujú Vám bezplatne ponúkame nasledovné služby:

Ako to funguje?

Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v rámci tzv. 24 hod opatrovateľskej služby v domácnosti klienta, ktorého majú v opatere. Spravidla sa dĺžka turnusu pohybuje na úrovni dvoch týždňov (po dohode možnosť pracovať aj na 3 týždňové turnusy) kedy sa opatrovateľky vymenia. Ubytovanie a stravu zabezpečuje klient alebo jeho príbuzní na svoje náklady.  Opatrovateľka si ako SZČO (živnostník) odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne uhrádza podľa aktuálne platnej rakúskej legislatívy sama, pričom ich má v plnej výške preplácané zo strany rakúskeho klienta. V praxi to znamená, že denná sadzba mzdy v sebe zahŕňa aj tzv. preddavky na odvody do SVS. Za ich pravidelnú a včasnú úhradu je opatrovateľ/opatrovateľka zodpovedná sama.

Doprava

Opatrovateľky majú možnosť využívať prepravné služby nášho dopravcu. Z dôvodu riadnej a bezproblémovej výmeny u pacienta preferujeme túto formu dopravy. V praxi to znamená, že vodič vyzdvihne opatrovateľku na adrese,(spravidla trvalé bydliska OP) a odvezie opatrovateľku priamo na adresu rakúskeho klienta, ktorého má v opatere. Náklady spojené s dopravou prepláca v plnej výške rakúska strana. Cestovné náklady budú preplatené iba za podmienky, že opatrovateľka dokladuje tieto za pomoci cestovných lístkov alebo potvrdenia, ktoré obdrží od vodiča prepravnej služby.

Poplatky

U nás skutočne neplatíte žiadne poplatky, iba zarábate. Naša ponuka je preto bezkonkurenčná a bez skrytých poplatkov.

Mzda

Výška denného zárobku opatrovateľky sa pohybuje v rozmedzí od 75 do 85 Eur (vrátane odvodov do SVS ) v závislosti od stupňa odkázanosti na opateru a od náročnosti Vašich povinností u konkrétneho pacienta. Nakoľko u nás neplatíte žiadne poplatky za sprostredkovanie práce či administratívne úkony spojené s vydaním rakúskej živnosti a jej ohlásením na rakúskych úradoch, nie ste na Vašich príjmoch ukrátený.