O nás

Naša opatrovateľská služba bola založená na počesť Panny Márie – Matky Ustavičnej pomoci, s cieľom pomôcť nielen našim klientom, ale zvlášť vytvoriť čo najlepšie podmienky aj pre našich opatrovateľov a byť im skutočne na pomoci:

  1. v rovine ekonomickej (žiadne vstupné a ročné poplatky),
  2. v rovine sociálnej (praktická pomoc pri vybavovaní dokladov,
    prídavkov na deti, rôznych potvrdení),
  3. V neposlednom rade máme na zreteli starostlivosť o:
    každodenné potreby opatrovateľa na pracovisku a ochranu jeho zdravia (po fyzickej i psychickej stránke).

Veľkou výhodou spolupráce s nami je pre Vás: získanie pracovného miesta prevažne v kresťanskom prostredí, výnimočné platové ohodnotenie, úctivý prístup z našej strany voči všetkým našim opatrovateľom a opatrovateľkám.